Pentatló


Warning: mysql_get_server_info() [function.mysql-get-server-info]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /home/pentathl/www/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info() [function.mysql-get-server-info]: A link to the server could not be established in /home/pentathl/www/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Les diferentes activitats proposades pel club:

– Pentathló Modern

powered by WordPress Multibox Plugin v5.0.3

Tir al Pentathlon Moderne Perpignan la Catalane
Nascuda l’any 1994, la nostra associació es va desenvolupar a partir de l’any 1996 amb el reclutament d’un entrenador professional.
Acollim els nens a partir de 5 anys i els proposem una pràctica progressiva de totes les activitats d’aquest esport.

1 – de 5 a 16 anys: Grup Oci, cada dimecres a la tarda entre les 2 i les 6.

Cada dimecres, 3 activitats (Natació i Cursa, i Tir o Esgrima de manera alternada) més 10 hores d’equitació durant les vacances (Novembre – Febrer o Pasqua).

Tarifa: 390 € / any el primer any i 360 € a partir del 2n any (es pot pagar en 10 mensualitats).
Un monitor per grup (10/15 nens).
Es pot fer una prova gratuïta, un dimecres.

powered by WordPress Multibox Plugin v5.0.3

Cursa al Pentathlon Moderne Perpignan la Catalane
2 – Grups competició de 8 a 18 anys.

Els dimecres i dissabtes a la tarda entre les 2 i les 6, als quals es poden afegir algunes hores extres entre setmana pels més motivats…
Tarifa: 390 € / any el primer any i 360 € a partir del 2n any (es pot pagar en 10 mensualitats).

Competitions:
– fins als 14 anys: 3 competicions a l’any (Tir-Cursa-Natació). Aquestes competicions es diuen “Pentajeune” ou “pentajove”.
– de 14-16 anys: Competicions de 4 activitats (Pentajeune+esgrima)
– a partir dels 16 anys: Competicions de Pentatló Modern sencer (hi afegim l’equitació).

3 – Grup Oci, Només una activitat de 10 a 18 anys.

Dimarts, dimercres, divendres o dissabtes: Tir, Cursa, Natació, i Esgrima, iniciació i perfectionament.
Tarifa: 150 € / any.

4 – Adults.

powered by WordPress Multibox Plugin v5.0.3

Un viatge a Londres pels atletes del club Pentathlon Moderne Perpignan la Catalane
Proposem també el Pentatló Modern com a esport pels adults, segons la motivació del participant.
La tarifa està calculada segons les activitats. S’ha de posar directament en contacte amb el club per adaptar l’oferta.

– Centre de oci

Durant les vacances, els dimecres i els dissabtes.
El club acull els nens i proposa activitats extres, a l’entorn del Pentatló Modern.
S’ha de posar en contacte amb en Emmanuel CLERGEAU per a tenir més precisions.

– Un centre de formació:

Del setembre al juny, el PMPC66 proposa una formació per adults per passar el títol d’entrenador-monitor de Pentatló Modern.
S’ha de posar directament en contacte amb en Emmanuel CLERGEAU per tenir més precisions.

Important: L’entrenador no és catalanoparlant (Anglès o Francès unicament).